Stichting Onroerend Goed Kraaybeekerhof

 

Doelstelling Stichting Onroerend Goed Kraaybeekerhof (SOGK)

  • Het landgoed met NSW-status in stand houden als openbaar toegankelijke plek van rust en natuurschoon als onderdeel van de Stichtse Lustwarande
  • Het in  standhouden van de monumentale opstallen op het landgoed
  • Het landgoed op een ecologisch en economisch rendabele wijze beheren, waarbij de samenhang tussen de verschillende functies op het landgoed zoveel mogelijk in stand wordt gehouden
  • De huidige functies van het landgoed behouden en waar mogelijk versterken;
  • Nieuwe functies voor het landgoed zoeken die bijdragen aan een duurzame exploitatie van het landgoed om het voortbestaan van het landgoed ook in de toekomst te waarborgen
  • Het ter beschikking stellen van onroerende zaken en grond aan instellingen, die vernieuwing nastreven aan de hand van het antroposofisch mens- en wereldbeeld op de gebieden van landbouw, voeding en gezondheid in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel mede te bereiken door het land van  Kraaybeekerhof in gebruik te geven voor de productie volgens de Biologische Dynamische Landbouwmethode zoals deze in Nederland thans wordt vertegenwoordigd door de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding gevestigd te Dronten, ingeschreven in het Handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 40409574