De jaarstukken kunnen desgewenst worden opgevraagd bij het stichtingsbestuur.