Het financiële jaarverslag bevat tevens het bestuursverslag, hierin zijn de uitgeoefende activiteiten beknopt zijn weergeven.

 

Het financiële jaarverslag vindt u onder het kopje Financieën.